تنها بالگرد استاندارد اورژانس کشور سقوط کرد/ یک تکنسین اورژانس به شهادت رسید

رییس اورژانس کشور از سقوط یک فروند بالگرد اورژانس در منطقه گزنک هراز خبر داد.