از ادعای حیرت انگیز منصوریان تا غش با قشقایی!

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز شنبه نهم مهر به مسائل مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.