وزارت خارجه روسیه: ادعاهای آمریکا در خصوص حمله به مخالفان سوریه بی اساس است

معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: مسکو اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا را مبنی بر اینکه روسیه به مخالفان سوری حمله می کند، بی اساس می داند.