وزارت خارجه روسیه: ادعاهای آمریکا در خصوص حمله به مخالفان سوریه بی اساس است