حضور دانشجویان جدید‌الورود در اردوی معارفه دانشگاه علم و صنعت

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت گفت: اردوی معارفه و استقبال از دانشجویان ورودی جدید در تاریخ پنجم مهر ماه انجام می شود.