حضور دانشجویان جدید‌الورود در اردوی معارفه دانشگاه علم و صنعت