نقش موثر وام ازدواج در کاهش هزینه زوج های جوان

یک کارشناس اقتصادی گفت:پرداخت وام ۱۰میلیون تومانی به زوج های جوان در کاهش هزینه های ازدواج نقشی بسزایی دارد.