شیوه عجیب برای درمان وز وز گوش !

پزشکان برزیلی به شیوه‌ای جدید برای درمان وز وز کردن گوش دست پیدا کردند.