تونر: همکاری آمریکا با روسیه بر سر سوریه در آستانه توقف قرار داد

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: روابط دوجانبه ی آمریکا و روسیه بر سر سوریه به پایین ترین سطح خود رسیده و هیچ پیشرفت تازه ای ندارد.