کشته و زخمی ۱۱ نفر در انفجارهای امروز بغداد

انفجارهای امروز بغداد چندین کشته برجای گذاشت.