تاریخ انتشار کارنامه نهایی کنکور سراسری اعلام شد

مشاور عالی سازمان سنجش از زمان انتشار کارنامه عملی کنکور سراسری خبر داد.