درگیری تظاهرکنندگان و پلیس امریکا در کالیفرنیا

پلیس آمریکا اعلام کرد در سومین شب تظاهرات در ال کاجون که به خشونت کشیده شد، دو نفر بازداشت شدند.