ناظری: ۵هزار کتاب دفاع‌مقدس در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد

مدیر نشر فاتحان گفت: نیم‌طبقه دوم مصلی با ۶ هزار متر مربع میزبان ناشران و بازدیدکنندگان خواهد بود که در طول این نمایشگاه ۵ هزار عنوان کتاب در قالب‌های مختلف برای گروه‌های سنی گوناگون در دسترس مراجعه‌کنندگان قرار خواهد گرفت.