ناظری: ۵هزار کتاب دفاع‌مقدس در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد