فانی: ۵۸۲۲ طرح آموزشی در دولت یازدهم به بهره برداری رسید

وزیر آموزش و پرورش گفت: پنج هزارو۸۲۲ طرح آموزشی با ۳۳ هزار و ۶۶ کلاس درس در کشور به بهره برداری رسیده است.