۳۰۰ هزار مهاجر خود را به اروپا رسانده‌اند

بر اساس اعلام سازمان ملل از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار مهاجر با عبور از دریای مدیترانه خود را به اروپا رسانده‌اند.