شکست دیوار صوتی رسانه‌ها با Su-22/ موشک نقطه‌زن سپاه ۷۵۰ کیلومتری شد

در چریان رژه‌های نیروهای مسلح در تهران و بندرعباس، ۴ سامانه ویژه برای اولین بار به میدان آمدند.