آقای سراج نمی‌تواند برای رئیس‌جمهور تعیین‌تکلیف کند!

به گزارش ایران خبر، شرق نوشت: تک‌وپاتک ترکان و سراج ادامه دارد؛ آن روزهایی که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خطاب به اکبر ترکان، دبیر شورای ‌عالی مناطق آزاد، از «کم‌اطلاعی» او اظهار تعجب می‌کرد و در انتقاد از افزایش مناطق آزاد که خواسته ترکان بود، وجود تعداد بالای شرکت‌های صوری در منطقه آزاد کیش […]