کارنامه نهایی کنکور ۹۵ هفتم مهر منتشر می شود

به گزارش ایران خبر، این کارنامه حاوی رتبه داوطلب در هر یک از کدرشته های انتخابی در بین متقاضیان کدرشته مزبور در سهمیه مربوط، نمره کل وی در همان کدرشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در هر یک از کدرشته های انتخابی است. بر اساس اعلام سازمان سنجش، در گزینش نهایی هر یک […]