حالاحالاها قرار است در دربی بازی کنم/ بختیار رحمانی: فشار مجیدی روی من نیست