ثبت رکورد بی‌سابقه تلفات غیرنظامیان در افغانستان

http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000245/nf00245584-1.flv