یک میلیون و ۴۰۰ هزار کلاس اولی در ۵۲ هزار واحد آموزشی حاضر شدند