مسئولیت‌پذیری در حادثه ریو و فاجعه منا؛ شاخص حاکمیت مردم سالاری