گوگل دیگر تمایلی به استفاده از برند Now در اپلیکیشن جستجوگر خود ندارد