مهلت شرکت در جشنواره «سینماحقیقت» تا دهم مهرماه تمدید شد