زندانی شدن ۲ مظنون به ارتباط با مبلغ داعش در فرانسه

دادگاه پاریس امروز از زندانی شدن دو فرد مظنون به ارتباط با مبلغ فرانسوی زبان داعش خبر داد.