خط تولید موشک ذوالفقار در هفته دفاع مقدس افتتاح می شود