مظاهری: بازی نکردنم با نظر گل‌محمدی بود

رشید مظاهری که به دلیل مصدومیت از ناحیه لگن نتوانست خود را مهیای دیدار با استقلال کند از آمادگی اش برای این بازی و در نهایت تصمیم سرمربی تیم صحبت کرد.