نظر کاپیتان ذوب درباره پنالتی استقلال

مهدی رجب زاده درباره صحنه پنالتی استقلال با توجه به اینکه آن را ندید اعتراض نکرد اما اعلام کرد تیمش شایسته برد نبود.