درمان میگرن با ایجاد تعادل در امواج مغز

محققان موفق به کشف یک نوع جدید از درمان شدند که از امواج صوتی برای ایجاد تعادل در امواج مغزی استفاده کرده تا به کاهش فشار خون و در نتیجه کاهش علائم میگرن کمک کند.