کمک ۸ میلیاردی شهرداری به مساجد و حسینیه‌‌ها در ایام محرم