برپایی جشن کارکنان با استفاده از ظرفیت داخلی شرکت بهره‌برداری مترو تحسین برانگیز است

تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران ضمن حضور در جشن بزرگ ولایت شرکت بهره‌برداری مترو تهران، این اقدام را تحسین برانگیز و موجب تحکیم بنیاد خانواده و ارتقا بهره‌وری در سازمان دانستند.