اولویت ناجا، مبارزه با قاچاق است

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: در هرمزگان بالاترین اولویت مبارزه با قاچاق است. قاچاق موضوع ملی است و باید به جای منفعت فردی، منافع کل کشور را در نظر بگیریم.