ترکیه فعلا طرحی برای اعزام نیروی پیاده به سوریه ندارد

فکری ایشیک وزیر دفاع ترکیه به دنبال ادعای برخی از رسانه های این کشور در خصوص اعزام نیروی پیاده به سوریه، گفت: فعلا طرحی در این زمینه نداریم و پیشروی در عملیات سپرفرات با حمایت ارتش آزاد سوریه ادامه خواهد یافت.