ترکیه فعلا طرحی برای اعزام نیروی پیاده به سوریه ندارد