توصیه به والدینی که فرزند تنبل و شلخته دارند

به گزارش ایران خبر، دختری ١٢ساله دارم که بسیار تنبل و درس نخوان و شلخته است اصلا به حرف من که مادرش هستم گوش نمی کند، به هر زبانی که می گویم اتاقت را تمیز و مرتب کن، گوشش بدهکار نیست. تمام هفته اتاقش کثیف و نامرتب است. لطفا راهنمایی ام کنید. مهتاب منوچهری – روان‌شناس […]