نشست استانی حزب اعتدال و توسعه در تهران برگزار می‌‌شود

نشست استانی حزب اعتدال و توسعه پنجشنبه ۸ مهرماه در تهران برگزار می‌شود.