نشست استانی حزب اعتدال و توسعه در تهران برگزار می‌‌شود