امکان فرصت شغلی جدید در آزمون استخدامی فراهم شد

مشاور عالی سازمان سنجش از اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نتایج دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی خبر داد.