بررسی پرونده بهمن گلبارنژاد فقید؛/ دلایل فوت دوچرخه سوار پارالیمپیکی چه بود؟

قادر میزبانی که از حادثه ای مشابه با بهمن گلبارنژاد جان سالم به در برده بود، از دلایل وقوع آن اتفاق ناگوار برای ورزشکار پارالیمپیکی می گوید.