این برد به من نچسبید/ صادقی: عاشق گل زدن هستم

مدافع پیکان اعتقاد دارد دو گل استقلال خوزستان در حالت صحیح به ثمر نرسید.