قطعات به کار رفته در آیفون ۷ تنها ۲۱۹ دلار برای اپل هزینه داشته اند