برگزاری جشن شام عیدغدیرخم در شهرستان بویین و میاندشت