خط تولید موشک ذوالفقار با حضور وزیر دفاع افتتاح می‌شود