۱۳ بازیکن به تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت شدند

اسامی ۱۳ بازیکن جهت شرکت در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی از سوی محمدحسین میرشمسی اعلام شد.