منشا: از گلزنی مقابل قهرمان فصل قبل خوشحالم

خیلی خوشحالم که در بازی سخت و مقابل قهرمان فصل قبل در یک بازی دو گل برای تیمم به ثمر رساندم.