نسبت به سال قهرمانی/ امتیازات استقلال خوزستان نصف شد!

استقلال خوزستان از نظر نتیجه نتوانسته تا کنون در جدول حضور داشته باشد و عملکرد ضعیف خط دفاعی در این فصل بسیار در این مورد تاثیر گذار است.