مانچینی، جدی ترین گزینه سرمربیگری والنسیا

با اخروج پاکو آیستران از سمت مربیگری والنسیا، حالا روبرتو مانچینی به عنوان جدی ترین گزینه جانشینی وی به حساب می آید.