ابر خودروی جدید بیتل‌ها

آیا فولکس‌واگن در نظر شما خودرویی معمولی است اگر چنین نگاهی به یک بیتل فولکس‌واگن دارید، بهتر است به بررسی مدل LSR آن بپردازید. مدلی ارتقاء یافته که می تواند در برابر ابرخودروهای جهانی سریع حرکت کند و با آنها رقابت کند. به گزارش گروه خودروی عصر ایران به نقل از “کارمگزین”، LSR در این […]