کارنامه درخشان دوران دفاع مقدس از تابناک‌ترین مواریث اسلامی است

نماینده مردم آران بیدگل و کاشان در مجلس تصریح کرد: کارنامه درخشان دوران دفاع مقدس از تابناک ترین مواریث اسلامی، ملی و انقلابی و معنوی کشور است.